radosaw-kuliniak|autorzy delibeRatio

Wspieraj nas

Zostań naszym subskrybentem i czytaj dowolne artykuły do woli

Wesprzyj

Radosław Kuliniak

Prof. dr hab. Radosław Kuliniak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej, Kierownik Centrum Badawczego Ingarden na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dorobek naukowy: 
Monografie: 
R Kuliniak, M. Pandura, „Jestem filozofem świata”. Roman Witold Ingarden (1893-1970). Część I: lata 1893-1938 (wyd. 2019), Część II: lata 1939-1970 (wyd. 2020); 
R. Kuliniak, M. Pandura, Ł. Ratajczak, Filozofia po ciemnej stronie mocy. Krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego, Część I: lata 1945-1951 (wyd. 2018), Część II: Problem reformy szkolnictwa wyższego w świetle partyjnej ofensywy ideologicznej (wyd. 2019), Część III: Ostateczne starcie (wyd. 2021). 
Edycje: 
Wł. Tatarkiewicz, Dzienniki, t. I, lata 1944-1960 (wyd. 2019), red. R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak; t. II, lata 1960-1968 (wyd. 2021), t. III, lata 1969-1977 (wyd. 2022); 
K. Twardowski, Lwowskie wykłady akademickie, t. I (Wykłady o idei Uniwersytetu) (wyd. 2018), red. R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak; t. II (Wykłady z filozofii średniowiecznej i odrodzeniowej) (wyd. 2020), t. II, cz. III (Wykłady z filozofii nowożytnej) (wyd. 2018).

 

Refleksje nad polską recepcją marksizmu

Filozofię polską po II wojnie światowej poddano terapii szokowej. Dokonała tego grupa próbujących filozofować stalinowców, związanych z partyjnym obozem władzy, całkowicie zależna od „wielkiego brata” ze Wschodu.

Radosław Kuliniak

7 min

Z historii stalinowskich krucjat przeciwko Szkole Kazimierza Twardowskiego. Atak Henryka Hollanda

Jeszcze w latach czterdziestych ubiegłego wieku stalinowcy zaczęli ofensywę ideologiczną skierowaną w stronę „burżuazyjnej”, „imperialistycznej” i „idealistycznie” ukształtowanej szkoły lwowskiej Kazimierza Twardowskiego.

Radosław Kuliniak

20 min

Dyskusje nad kształtem polskiego marksizmu

Tematem przewodnim w powojennej filozofii polskiej stał się marksizm[1]. Doszło do pierwszych dyskusji na jego nadrzędną rolą w kształtowaniu szeroko pojętej rzeczywistości naukowej. Stało się to po nieudanych próbach wprowadzenia marksizmu przez partię „pod strzechy”.

Radosław Kuliniak

12 min

Wiara filozofa. Nieznana korespondencja Izydory Dąmbskiej z Janem Pawłem II

Niepokój metafizyczny, który towarzyszył Izydorze Dąmbskiej od wczesnych lat młodzieńczych, kłócił się niewątpliwie z lekcjami wiary i przywiązania do tradycji Kościoła Katolickiego, które wyniosła z domu rodzinnego.

Radosław Kuliniak

12 min