archiwum-mysli-polskiej| delibeRatio - Archiwum myśli polskiej

Wspieraj nas

Zostań naszym subskrybentem i czytaj dowolne artykuły do woli

Wesprzyj

Stanisław Lem o filozofii. Cytaty

Cytaty ułożone są chronologicznie, według dat ich napisania, opublikowania lub wypowiedzenia.

Stanisław Lem

10 min

Naród i wojna

Dogmat, na którym się opieram, jest to podporządkowanie życia Idei.

Henryk Elzenberg

15 min

O idei losu

1. Chcę mówić o  i d e i  losu, nie o jego pojęciu, ani poczuciu.

Bogusław Wolniewicz

15 min

Czy demokracja jest samowystarczalna, czy też potrzebuje przeddemokratycznych, a nawet transcendentnych podstaw?

Pierwotnie w temacie wprowadzenia do dyskusji użyłem sformułowania „niedemokratyczne podstawy” demokracji.

Miłowit Kuniński

15 min

Nauka i barbarzyństwo

Może to niepedagogiczny i godny potępienia postępek: z zastrzeżeniami wobec nauki wyrywać się w kraju, gdzie u tylu jeszcze ludzi trzeba wywalczyć najprostsze dla nauki zrozumienie.

Henryk Elzenberg

15 min

Empiria i kultura

Jeżeli życie, w oku biologa ewolucjonisty, jest partią rozgrywaną przez planetarną koalicję organizmów, w której przeciwnika stanowi Natura, to całość reguł takiej gry — biosfery z nekrosferą — zawarta jest w teorii homeostazy.

Stanisław Lem

12 min

Architektura polska a Niemcy

Przez pięć lat z górą powtarzali Niemcy nieustannie, że wszystko, co jest cenne w da­wniejszej kulturze polskiej jest naprawdę ich dziełem.

Władysław Tatarkiewicz

8 min

Od narodu kulturowego do narodu politycznego?

Tytuł niniejszego szkicu, celowo opatrzony znakiem zapytania, oznacza, iż samo rozróżnienie nie jest całkowicie jasne, a rzeczywisty i pożądany rozwój narodu nie przebiega od jednej formy do drugiej.

Miłowit Kuniński

12 min

Wolność słowa w cywilizacji Zachodu

Temat jest trudny, bo dotyka idei wolności. Ta zaś kryje w sobie niełatwe do rozwiązania antynomie.

Bogusław Wolniewicz

10 min

Wspomnienia o tajnym nauczaniu

Po publikacji T. Manteuffla Uniwersytet Warszawski w latach wojny i okupacji znana jest dokładnie organizacja ówczesnego tajnego nauczania, a zbiorowa książka Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego oddaje w niezrównany sposób atmosferę jaka na tych podziemnych kursach panowała.

Władysław Tatarkiewicz

10 min

Jak upadają cywilizacje

Znakomity pisarz włoski, z zawodu historyk, badacz przeszłości Rzymu, a zarazem niepospolicie bystry obserwator czasów naszych, Gugielmo Ferrero, napisał przed wojną rzecz świetną pt. Tra due mondi o przeciwieństwach ducha germańskiego i ducha łacińskiego; tezę tę samą rozwijał później i precyzował w kilku rozprawach, które ogłosił w czasie wojny.

Marian Zdziechowski

15 min

Wizja filozofa na krze

Proszę Państwa, nieskończona jest ilość wymiarów przestrzeni konfiguracyjnej, w której można umieścić punkt oglądu tego, co zostało do tej pory powiedziane.

Stanisław Lem

10 min

Archiwum myśli polskiej