pawel-okolowski|autorzy delibeRatio

Wspieraj nas

Zostań naszym subskrybentem i czytaj dowolne artykuły do woli

Wesprzyj

Paweł Okołowski

Profesor Wydziału Filozofii UW, uczeń profesorów Bogusława Wolniewicza i Zbigniewa Musiała. Zajmuje się głównie antropologią filozoficzną i aksjologią. Specjalizuje się w myśli Stanisława Lema. Habilitacja (2013) na podstawie książki "Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne". Autor ponad 120 publikacji, w tym czterech książek, oprócz wymienionej: "Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema", 2010;  "Filozofia i los. Szkice tychiczne", 2015; "Głos Pana Lema. Szkice z filozofii człowieka, wartości i kosmosu. W stulecie urodzin autora Summy", 2021. Inicjator i redaktor naukowy tomu B. Wolniewicz, "Filozofia i wartości. Post factum", 2021.

Pojęcie sumienia w świetle Augustyńskich ujęć zła (cz. 1)

Stanowisko „prywatywne” w kwestii zła jest wielkim splotem paralogizmów, pokutującym przez wieki (podobnie jak choćby ogólnikowy pogląd w sprawie hedonizmu – nieodróżniający wersji Arystypa czy Benthama od Epikurejskiej).

Paweł Okołowski

15 min

Legenda o Eschatologicznym Narkotyzerze. Wokół Kongresu futurologicznego Stanisława Lema

Kongres futurologiczny Stanisława Lema należy do najatrakcyjniejszych jego dzieł, jest jednocześnie omijany przez krytykę bądź dla niej nieuchwytny.

Paweł Okołowski

15 min

O wolnej woli, sumieniu i o korzeniu religii – w świetle myśli Bogusława Wolniewicza

Aby więc zrozumieć czym jest wolna wola, należy uchwycić jej ideę, czyli – jak mówi Wolniewicz za Kantem – „zasadę regulatywną” organizującą szczególny sposób myślenia o świecie.

Paweł Okołowski

20 min

Humanizm Lema – summa politologiae

W zbiorowym tomie Humanistyka przełomu wieków (red. J. Kozielecki, Warszawa 1999) znalazł się artykuł Stanisława Lema Krótkie uwagi o humanizmie (s. 336-339). Są te Uwagi enigmatyczne i zagadkowe.

Paweł Okołowski

10 min

O istocie miłości

Dwie są takie rzeczy, nazywane też „szczepionkami przeciw złu”: wiara i miłość. Można jeszcze inaczej je nazywać: miłością do spraw i miłością do osób. Rozróżnił je Arystoteles.

Paweł Okołowski

10 min

Terroryzm i totalizm w perspektywie światowej termitiery

Jakkolwiek fala ataków terrorystycznych w świecie Zachodu ostatnimi laty opadła – jej grzbiet wystąpił w latach 2015-2017[1] – to na tym właśnie polega fala.

Paweł Okołowski

15 min

Dwa modele uniwersytetu

Od stu lat mówi się o kryzysie uniwersytetu[1], to jest o sukcesywnym jego przechodzeniu od modelu klasycznego (UK) do nowoczesnego (UN).

Paweł Okołowski

10 min

System filozoficzny Stanisława Lema

Myśl Lema – która kształtowała się pod wpływem dokonań nauk przyrodniczych, ale równocześnie wielkiej tradycji literackiej, a nawet religijnej – jest wyjątkowo ekstensywna, co do zakresu zagadnień, i intensywna, co do dbałości o spójność, formę i szczegóły.

Paweł Okołowski

10 min

Racjonalizm tychiczny Bogusława Wolniewicza

„Świat jest wszystkim, co jest faktem” – na tej idei wziętej z Traktatu Wittgensteina Wolniewicz zbudował swoją ontologię sytuacji (modalną, nie reistyczną czy temporalną).

Paweł Okołowski

12 min